اوین تاک

اِویَن تاک

معرفی شرکت

شرکت هم اندیشان اِویَن تاک از شرکت های فناور مستقر در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان در سال ۱۳۹۵ با پیشینه سه دهه تحقیق و پژوهش در سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی به منظور تجاری سازی فناوری های به دست آمده پا به عرصه تولید گذاشت.هدف اولیه و تمرکز اصلی گروه تحقیق و توسعه (R&D) این شرکت، ارتقاء و نوآوری در تولیدات دام، طیور، آبزیان و زنبور عسل با نگاه ویژه به منابع ژنتیکی بومی و داخلی به منظور توسعه دانش محور این منابع ارزشمند می باشد.

اِویَن تاک

اهداف شرکت

✔ ارتقاء سلامت جامعه از طریق تولید و معرفی منابع غذایی فراسودمند (Functional Food)

✔ نوآوری و بهبود کیفیت در تولیدات دام، طیور، آبزیان و زنبور عسل

✔ شناسایی قابلیت های تولیدی منابع ژنتیک بومی به منظور معرفی تولیدات سالم و طبیعی

✔ ظرفیت سازی و توانمند سازی مشاغل خانگی روستایی در تولید محصولات پروتئینی سالم و طبیعی

نظام مهندسی کشاورزی